Tag: Lễ Quốc khánh 2/9

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc...

Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 dự báo lưu lượng giao thông sẽ tăng cao, tiềm ẩn nguy...