Tag: lịch trình bệnh nhân COVID-19

Bộ TTTT đề nghị không công bố danh tính, lịch trình bệnh nhân COVID-19

Bộ TTTT đề nghị không công bố danh tính, lịch trình bệnh...

Bộ TTTT đã có văn bản đề nghị Bộ Y tế không công bố danh tính, chi tiết lịch trình...