Tag: Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang

Trao "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên khó khăn về nhà ở

Trao "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên khó khăn về nhà ở

Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang tổ chức trao 5 “Mái ấm Công đoàn” cho 5 đoàn...