Tag: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Lắng nghe tiếng nói của người dân trong các cơ chế báo cáo về nhân quyền

Lắng nghe tiếng nói của người dân trong các cơ chế báo...

Tiếng nói của các tổ chức phi chính phủ và tổ chức nhân dân có ý nghĩa, vai trò...

Đối ngoại nhân dân sẽ tiếp tục đồng hành xoa dịu nỗi đau da cam tại Việt Nam

Đối ngoại nhân dân sẽ tiếp tục đồng hành xoa dịu nỗi đau...

Đây là nội dung quan trọng được Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam...