Tag: Lồng ghép giới

Lồng ghép giới trong các chính sách lao động và việc làm hướng tới việc làm bền vững tại Việt Nam

Lồng ghép giới trong các chính sách lao động và việc làm...

Ngày 19/04/2022, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với...

Lồng ghép giới trong giảm nghèo và an sinh xã hội: Ưu tiên phụ nữ hưởng lợi

Lồng ghép giới trong giảm nghèo và an sinh xã hội: Ưu tiên...

Việt Nam đã có nhiều thành tựu đáng ghi nhận trong việc giảm bất bình đẳng xã hội...