Tag: lớp học

Quan chức Liên hợp quốc kêu gọi 'đưa trẻ em trở lại lớp học ngay bây giờ'

Quan chức Liên hợp quốc kêu gọi 'đưa trẻ em trở lại lớp...

Ngày 13/7, Liên hợp quốc công bố báo cáo cho thấy, khoảng 1/3 quốc gia trên thế...