Tag: lớp học bơi miễn phí

Hàng trăm trẻ em Thường Tín (Hà Nội) biết bơi nhờ các lớp học bơi miễn phí

Hàng trăm trẻ em Thường Tín (Hà Nội) biết bơi nhờ các lớp...

Sau 1 tháng triển khai, hàng trăm trẻ em Thường Tín (Hà Nội) biết bơi nhờ các lớp...