Tag: lớp học cho phạm nhân

Gia Lai: Lớp học đặc biệt, hoàn lương cho những phận đời lầm lỗi

Gia Lai: Lớp học đặc biệt, hoàn lương cho những phận đời...

Nhiều năm nay, các lớp học bổ túc xóa mù chữ cho các phạm nhân được tổ chức tại...