Tag: lựa chọn nghề nghiệp

Kêu gọi thay đổi các định kiến giới trong lựa chọn nghề nghiệp, công việc

Kêu gọi thay đổi các định kiến giới trong lựa chọn nghề...

Mới đây, Trung ương Đoàn phối hợp cùng Plan International Việt Nam tổ chức Chương...

Hoa hậu H’hen Niê kêu gọi thay đổi các định kiến giới trong lựa chọn nghề nghiệp

Hoa hậu H’hen Niê kêu gọi thay đổi các định kiến giới trong...

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa phối hợp với Tổ chức Plan International...