Tag: lừa tiền đặt cọc

Muôn kiểu lừa tiền đặt cọc trên không gian mạng

Muôn kiểu lừa tiền đặt cọc trên không gian mạng

Tiếp cận con mồi, đàm phán giao dịch, đòi trước tiền đặt cọc rồi… lặn mất tăm khi...