Tag: Luật An toàn

Thực thi Luật An toàn, vệ sinh lao động: Góp phần ngăn chăn và đẩy lùi Tai nạn lao động, Bệnh nghề nghiệp

Thực thi Luật An toàn, vệ sinh lao động: Góp phần ngăn...

Trong 2 ngày 21-22/6/2021, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH)...