Tag: Luật Cư trú

4 Luật có hiệu lực từ 1/7/2021

4 Luật có hiệu lực từ 1/7/2021

Từ 1/7/2021, Luật Cư trú; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống...

Những trường hợp công dân bị xóa đăng ký thường trú từ 1/7/2021

Những trường hợp công dân bị xóa đăng ký thường trú từ...

Từ 1/7/2021 khi Luật Cư trú năm 2020 có hiệu lực, có 9 trường hợp công dân bị xóa...