Tag: Luật Đặc xá 2018

Chủ tịch nước đề nghị Bộ Công an và các cơ quan chức năng đề xuất các chủ trương về đặc xá

Chủ tịch nước đề nghị Bộ Công an và các cơ quan chức năng...

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp đánh giá triển khai...