Tag: luật nhân quyền

Luật nhân quyền quốc tế đề cập đến những quyền và tự do cụ thể nào?

Luật nhân quyền quốc tế đề cập đến những quyền và tự do...

Luật nhân quyền quốc tế là một tập hợp các tiêu chuẩn quốc tế về các quyền và tự...

Luật nhân quyền quốc tế được hình thành và phát triển như thế nào? Liên Hợp Quốc có vai trò như thế nào trong quá trình này?

Luật nhân quyền quốc tế được hình thành và phát triển như...

Luật nhân quyền quốc tế là một trong những ngành luật mới của hệ thống luật quốc...

Luật nhân quyền quốc tế quy định việc tiếp nhận và giải quyết khiếu tố về nhân quyền như thế nào?

Luật nhân quyền quốc tế quy định việc tiếp nhận và giải...

Ngoài những quy định tại một số công ước cho phép các ủy ban công ước tiếp nhận...

Cấm tra tấn trong luật nhân quyền quốc tế

Cấm tra tấn trong luật nhân quyền quốc tế

Vấn đề phòng, chống tra tấn đã được chú ý từ sớm và đã được quy định trong nhiều...