Tag: Luật Phòng

Một số điểm mới trong Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

Một số điểm mới trong Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

Chiều ngày 30/3, Quốc hội chính thức thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)....

Xây dựng Đề án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình sửa đổi

Xây dựng Đề án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình sửa đổi

Là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác gia đình năm 2021 được Bộ Văn...