Tag: Luật quy hoạch

Phiên họp Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Phiên họp Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch mạng...

Ngày 24/3/2020, tại Trụ sở Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đã diễn ra phiên...