Tag: Luật số 46/2014/QH13

Những dấu ấn sau 6 năm triển khai thực hiện Luật bảo hiểm y tế sửa đổi

Những dấu ấn sau 6 năm triển khai thực hiện Luật bảo hiểm...

Người tham gia bảo hiểm y tế có thể lựa chọn nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu...