Tag: Luật Việc làm

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Luật Việc làm (sửa đổi) - Đẩy mạnh hỗ trợ người lao động và thúc đẩy việc làm bền vững

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Luật Việc làm (sửa đổi) - Đẩy...

"Cùng với Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm (sửa đổi) sẽ góp...

Quy định các mức hưởng trợ cấp thất nghiệp như thế nào?

Quy định các mức hưởng trợ cấp thất nghiệp như thế nào?

Bà Trần Thị Thương (Thái Nguyên): Tôi đóng bảo hiểm thất nghiệp được 12 năm và vừa...