Tag: lực lượng công an

Hà Nội rà soát thông tin người có công với cách mạng trong lực lượng công an

Hà Nội rà soát thông tin người có công với cách mạng trong...

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP Hà Nội vừa ký ban hành Kế hoạch số...