Tag: lương giảng viên đại học

Từ ngày 12/12, giảng viên đại học công lập hưởng lương đến 11,92 triệu đồng/tháng

Từ ngày 12/12, giảng viên đại học công lập hưởng lương...

Thông tư 40 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề...