Tag: lương tối thiểu theo giờ

Lần đầu tiên đề xuất cụ thể mức lương tối thiểu theo giờ

Lần đầu tiên đề xuất cụ thể mức lương tối thiểu theo giờ

Theo đề xuất của Bộ LĐ-TB&XH, lương tối thiểu giờ từ 15.600 đồng tới 22.500 đồng...