Tag: mại dâm

Nghị định thư không bắt buộc bổ sung cho công ước về quyền trẻ em liên quan đến buôn bán trẻ em, mại dâm trẻ em và văn hóa phẩm khiêu dâm trẻ em

Nghị định thư không bắt buộc bổ sung cho công ước về quyền...

Được Đại hội đồng Liên hợp quốcthông qua ngày 25/5/2000 theo Nghị quyết A- RES -...