Tag: mạng Internet

LHQ: Cần bảo vệ quyền lợi của con người trên mạng Internet như trong thế giới thực

LHQ: Cần bảo vệ quyền lợi của con người trên mạng Internet...

Ngày 17/8, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã thông qua một nghị quyết khuyến...