Tag: mạng lưới di cư an toàn

Thành lập Mạng lưới di cư an toàn cho phụ nữ lao động nước ngoài tại Thạch Hà, Hà Tĩnh

Thành lập Mạng lưới di cư an toàn cho phụ nữ lao động nước...

Ngày 23/4, Mạng lưới di cư an toàn cho phụ nữ lao động nước ngoài đầu tiên chính...