Tag: Mạng xã hội

Qua cơn bão mạng

Qua cơn bão mạng

Những ngày gần đây, từ khóa “bệnh nhân 17” đã gây ra một “cơn bão” trên mạng xã...

Tận dụng mạng xã hội để phòng, chống xâm hại trẻ em hiệu quả hơn

Tận dụng mạng xã hội để phòng, chống xâm hại trẻ em hiệu...

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, việc tuyên truyền, vận động chống các hành...