Tag: mất cân bằng giới tính khi sinh

Trà Vinh tổ chức toạ đàm nâng cao kiến thức về mất cân bằng giới tính khi sinh

Trà Vinh tổ chức toạ đàm nâng cao kiến thức về mất cân...

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), thuộc Sở Y tế Trà Vinh vừa phối...