Tag: mất cân bằng giới tính khi sinh

Nâng cao vai trò, vị thế trẻ em gái góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh

Nâng cao vai trò, vị thế trẻ em gái góp phần giảm thiểu...

Hưởng ứng ngày Quốc tế trẻ em gái (11/10), ngày 7/10, UBND - Ban chỉ đạo công tác...

Trà Vinh tổ chức toạ đàm nâng cao kiến thức về mất cân bằng giới tính khi sinh

Trà Vinh tổ chức toạ đàm nâng cao kiến thức về mất cân...

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), thuộc Sở Y tế Trà Vinh vừa phối...