Tag: mất nhà

AAV hỗ trợ các hộ gia đình mất nhà do thiên tai tại huyện Nam Giang (Quảng Nam)

AAV hỗ trợ các hộ gia đình mất nhà do thiên tai tại huyện...

Ngày 11/2, Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV) đã tổ chức tổng kết dự án...