Tag: máy đo nồng độ oxy SpO2

Người dân cần thận trọng khi mua máy thở và máy đo nồng độ oxy SpO2

Người dân cần thận trọng khi mua máy thở và máy đo nồng...

Theo phản ảnh tại mạng xã hội và một số bộ phận chuyên môn, các thiết bị đo SpO2...