Tag: miễn dịch cộng đồng

Phục hồi hậu đại dịch Covid-19: Quyền bình đẳng vaccine vì miễn dịch cộng đồng

Phục hồi hậu đại dịch Covid-19: Quyền bình đẳng vaccine...

Thời gian tới, khi có nhiều nguồn vaccine về Việt Nam, cùng với sự hiện diện của...