Tag: mở cửa trường học

Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về tình hình mở cửa trường học của các địa phương

Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về tình hình mở cửa...

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 47/TB-VPCP ngày 21/2/2022 kết luận...

Thủ tướng yêu cầu xem xét mở cửa trường học trở lại trên toàn quốc

Thủ tướng yêu cầu xem xét mở cửa trường học trở lại trên...

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế tổ chức ngay...