Tag: mô hình cơ quan nhân quyền

Lựa chọn mô hình cơ quan nhân quyền quốc gia thích hợp cho Việt Nam

Lựa chọn mô hình cơ quan nhân quyền quốc gia thích hợp...

Trên thế giới, không có mô hình cơ quan nhân quyền thống nhất và duy nhất. Vì vậy,...