Tag: mô hình nhà ở

Thúc đẩy các mô hình nhà ở tiếp cận và hỗ trợ sinh kết đối với người khuyết tật

Thúc đẩy các mô hình nhà ở tiếp cận và hỗ trợ sinh kết...

Ngày 24/11 tại Hà Nội, Habitat for Humanity Việt Nam phối hợp với Ủy ban Quốc gia...