Tag: mở rộng đối tượng vay vốn do COVID-19

Đề nghị mở rộng đối tượng được hỗ trợ, vay vốn do khó khăn COVID-19

Đề nghị mở rộng đối tượng được hỗ trợ, vay vốn do khó khăn...

Bộ LĐTB-XH vừa có tờ trình gửi Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ nhằm mở rộng đối...