Tag: Moderna

Bộ Y tế cấp phép 2 loại vaccine phòng COVID-19 tiêm cho trẻ em

Bộ Y tế cấp phép 2 loại vaccine phòng COVID-19 tiêm cho...

Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế đã họp quyết định tiêm cho trẻ em theo lộ trình...