Tag: môi trường mạng

UNICEF hoan nghênh Việt Nam phê duyệt Chương trình Quốc gia về Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025

UNICEF hoan nghênh Việt Nam phê duyệt Chương trình Quốc...

Ngày 11/6, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) hoan nghênh Thủ tướng Chính phủ Việt...

Việt Nam ban hành chương trình cấp quốc gia về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Việt Nam ban hành chương trình cấp quốc gia về bảo vệ trẻ...

Ngày 1/6, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 830/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình...

Phối hợp xây dựng mạng lưới bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Phối hợp xây dựng mạng lưới bảo vệ trẻ em trên môi trường...

Nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến vấn...