Tag: Molnupiravir

Bộ Y tế thông tin về các cảnh báo, thận trọng khi dùng thuốc điều trị COVID-19 Molnupiravir

Bộ Y tế thông tin về các cảnh báo, thận trọng khi dùng...

Theo Bộ Y tế, đến nay chưa có thông tin về quyết định chính thức từ Hội đồng nghiên...