Tag: một cửa

Cục Trẻ em phối hợp với GNI tìm mô hình cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em một cửa

Cục Trẻ em phối hợp với GNI tìm mô hình cung cấp dịch vụ...

Cục Trẻ em, Bộ LĐ-TBXH vừa phối hợp cùng Good Neighbors International (GNI) tổ chức...