Tag: mũ bảo hiểm

Trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam

Trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn...

Dự án Hành trang an toàn được thực hiện trong 2 năm (2021-2022) sẽ trao tặng 4.900...

Mục tiêu 80% trẻ em đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy vào cuối năm 2020

Mục tiêu 80% trẻ em đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy...

“Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường” được phát động cùng...