Tag: mưa bão

Bảo đảm an toàn cho người dân về quê trong thời điểm mưa bão

Bảo đảm an toàn cho người dân về quê trong thời điểm mưa...

Đánh giá cao Bộ Công an hỗ trợ người dân trong quá trình di chuyển, Phó Thủ tướng...