Tag: mua sắm

Tạo cơ hội thị trường bình đẳng thông qua mua sắm có trách nhiệm giới

Tạo cơ hội thị trường bình đẳng thông qua mua sắm có trách...

Doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ hiện phải đối mặt với những rào cản, thách thức khi...