Tag: Mua thuốc online

Mua thuốc online: Tiền mất, tính mạng bị đe doạ

Mua thuốc online: Tiền mất, tính mạng bị đe doạ

Thói quen tự mua thuốc online không có đơn của bác sĩ ngày càng phổ biến. Đặc biệt,...