Tag: mức cho vay đối với học sinh

Tăng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên lên 4 triệu đồng/tháng

Tăng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên lên 4 triệu...

Từ 19/5/2022, mức cho vay tối đa đối với học sinh, sinh viên sẽ tăng từ 2,5 triệu...