Tag: mức lương tối thiểu

Một số thay đổi quan trọng liên quan đến mức lương tối thiểu kể từ 1/7/2022

Một số thay đổi quan trọng liên quan đến mức lương tối...

Ngày 12/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương...

Lao động giúp việc gia đình ở Việt Nam đạt được bước tiến đáng kể

Lao động giúp việc gia đình ở Việt Nam đạt được bước tiến...

Trong số các nước Đông Nam Á, chỉ có ở Việt Nam là lao động giúp việc gia đình được...