Tag: mục tiêu

Tuyên truyền tạo sự thống nhất trong thực hiện các mục tiêu Chiến lược dân số

Tuyên truyền tạo sự thống nhất trong thực hiện các mục...

Tăng cường tuyên truyền để tạo sự thống nhất nhận thức của cả hệ thống chính trị...

“Không để ai bị bỏ lại phía sau” trong mục tiêu về nước sạch

“Không để ai bị bỏ lại phía sau” trong mục tiêu về nước...

Đó là thông điệp được Liên hiệp quốc (LHQ) đưa ra nhân Ngày nước thế giới 22-3....