Tag: Mục tiêu Phát triển Bền vững

Việt Nam luôn đặt con người làm trung tâm và động lực của phát triển

Việt Nam luôn đặt con người làm trung tâm và động lực của...

Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc...

Khởi động dự án mới về dữ liệu dân số phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam

Khởi động dự án mới về dữ liệu dân số phục vụ cho phát...

Ngày 5/5, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA)...