Tag: mục tiêu quốc gia

Bố trí 95.000 tỷ đồng để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Bố trí 95.000 tỷ đồng để thực hiện 3 chương trình mục tiêu...

Cho ý kiến tại phiên họp thứ 11 về phân bổ vốn ngân sách thực hiện 3 chương trình...

Quảng Trị: Tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2016 -2020 bình quân giảm 1,68%/năm

Quảng Trị: Tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2016 -2020 bình quân...

Trong giai đoạn 2016 - 2020, các Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) về Giảm nghèo...

"Triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo hiệu quả và không bỏ sót đối tượng"

"Triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo...

Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tại Hội nghị trực tiếp...

Ưu tiên vốn hỗ trợ dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia tại huyện nghèo

Ưu tiên vốn hỗ trợ dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc...

Cơ chế thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu...

Đổi mới cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Đổi mới cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình MTQG phát...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Quyết định 277/QĐ-TTg ban...

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 1705/QĐ-TTg...