Tag: mũi 1

88,9% người dân TPHCM từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi 1

88,9% người dân TPHCM từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm vaccine...

TPHCM phấn đấu đến ngày 15/9 sẽ phủ nốt hơn 11% còn lại và hiện đã chuyển hướng...