Tag: mũi 1 vaccine

Đà Nẵng phấn đấu trong tháng 9 sẽ tiêm phủ ít nhất mũi 1 vaccine

Đà Nẵng phấn đấu trong tháng 9 sẽ tiêm phủ ít nhất mũi...

Bộ Y tế sẽ phân bổ về thành phố Đà Nẵng khoảng 400.000 liều vaccine phòng COVID-19...