Tag: Mỹ

Cánh cửa hẹp cho những người từ chối tiêm vaccine Covid-19

Cánh cửa hẹp cho những người từ chối tiêm vaccine Covid-19

Các chính phủ ở châu Âu và Mỹ đang hối thúc người dân tiêm chủng đầy đủ bằng cách...