Tag: Ấn Độ

Giải quyết tình trạng bất bình đẳng vaccine toàn cầu: Cần cơ chế hiệu quả

Giải quyết tình trạng bất bình đẳng vaccine toàn cầu: Cần...

Ấn Độ nhấn mạnh sự cần thiết phải có một cơ chế hiệu quả để giải quyết sự bất bình...

Lên kế hoạch hành động chung về an ninh mạng

Lên kế hoạch hành động chung về an ninh mạng

Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung...